Szczelina w Pancerzu (cz. II)

Seppuku pana Yasuki wywarło wielkie wrażenie na dostojnikach Kraba, zebranych w Fortecy Ostatniego Brzasku i sprawiło, że jego słowa doczekały się ponownego rozpatrzenia. Jeszcze tej samej nocy znajomy gunso, imieniem Kaiu Otoku, przyniósł towarzyszom pana Yasuki wezwanie na mury, gdzie czekał na nich sam Kaiu Muriyaki, namiestnik dowodzący załogą zamku. Spoglądając w absolutne ciemności, zalegające nocą nad Krainami Cienia, pan Kaiu dał do zrozumienia, że ostrzeżenie o niebezpieczeństwie nie zostało zlekceważone. Zgodnie z sugestią pana Matsu wysłano oddział do zbadania sytuacji w Fortecy Oblicza Wschodu, a osoba pana Kuni Yudashi, jakkolwiek oficjalnie pozostająca poza podejrzeniami, będzie odtąd dyskretnie obserwowana. Pozostałym przy życiu samurajom namiestnik okazał łaskawość, pozwoliwszy wybrać sobie ze zbrojowni zamkowej potrzebne wyposażenie i oferując możliwość stawania ramię w ramię z samurajami Kraba w nadchodzącej bitwie. Odprowadzając samurajów z powrotem na niższe poziomy zamku, gdzie dano im kwatery, Kaiu Otoku pożegnał się z nimi, bowiem za zlekceważenie rozkazu rozbrojenia pana Yasuki i wydanie mu wakizashi otrzymał samobójczą misję w Krainach Cienia, co w Klanie Kraba pełniło podobną rolę, jak w innych Klanach rozkaz popełnienia seppuku.

Następnego dnia rano próbowali samurajowie znaleźć dla siebie w fortecy odpowiednie miejsce, ale rychło okazało się, że są tu zbędni. Próby sprowokowania pana Kuni Yudashi do pokazania prawdziwego oblicza skazane były na niepowodzenie, bo leciwy dostojnik nie opuszczał poziomu gościnnego zamku, niedostępnego dla zwykłych bushi, a przywiódł ze sobą jedynie dwóch przybocznych, którzy również nie pospolitowali się z zebranym licznie żołnierstwem. Pan Kakita zasugerował w takim razie, że być może powinni wyruszyć z powrotem do dawnej stanicy na przełęczy Kaiu, bo tamtędy będzie musiała przechodzić armia z Fortecy Oblicza Wschodu, jeśliby chciała zaatakować od tyłu oblężoną Fortecę Ostatniego Brzasku. Pozostali dostrzegli mądrość w tej propozycji i zebrawszy się, wyruszyli nie mieszkając w drogę. Zabrali ze sobą kilkunastoletniego chłopca, imieniem Jiro, który powiadał się być synem Kaiu Otoku, a więc prawdopodobnie obecnie był już sierotą. Dołączył do nich także ponownie Nuki, nezumi towarzyszący panu Kakita, który podczas wizyty samurajów w zamku przebywał u swych zamieszkujących okolicę kuzynów. Od nich dowiedział się, że ponoć forpoczty bakemono widziane były niedaleko stanicy, do której zmierzali, co utwierdziło tylko samurajów w przekonaniu, że czynią słusznie, porzucając służbę na zamku.

Przybywszy późnym rankiem do dawnej stanicy, zamienionej obecnie na gospodę, natknęli się na spore zgromadzenie przy latrynie. Z koryta na nieczystości wystawały jakieś nogi, a grupka ludzi zebrana wokół dyskutowała ten toaletowy fenomen, nie mogąc najwyraźniej dojść do żadnych wniosków i zebrać się na jakiekolwiek postanowienie. Wśród tej grupki panowie Bayushi i Togashi ze zdumieniem dostrzegli znajomą twarz pana Isawa Zubei, ich dawnego towarzysza, z którym mieli służyć przez siedem lat w Straży Cesarskiej Biblioteki. Kiedy ta jednak spłonęła, pan Isawa został zatrzymany do wyjaśnienia i odtąd nie widzieli go, aż do teraz. Pan Zubei jednak zmienił się, barwy Feniksa na jego kimonie spłowiały, monów nie było zaś w ogóle widać, a kiedy z radością wymieniono powitalne uprzejmości, okazało się, że został usunięty z Klanu i jest teraz roninem.

Wraz z nim był inny ronin, którego spłowiałe kimono było w barwach Klanu Lwa, a który miał na imię Omi, pochodził zaś z Rodziny Akodo. Ci dwaj podróżowali na Mur Kaiu, aby tam zaciągnąć się na służbę, a zatrzymali się na popas w tej gospodzie. Prócz nich był tu jeszcze jeden samuraj – niski i krępy Krab, nieco podobny do pana Kuni Hara, poznanego podczas poprzedniej wizyty w stanicy-zajeździe. Podobieństwo było nie w postawie, bo o ile pan Hara był raczej chudy i wysoki, ten samuraj był krępy i mocno zbudowany, ale w twarzy, ruchach i mowie. Istotnie, kiedy przestawił się on jako Kuni Satoshi, okazało się, że jest bratem pana Hara i wie, kim są samurajowie przybyli do gospody. Zaoferował im także swe usługi jako shugenja, co zostało wdzięcznie przyjęte, bo pustka powstała po śmierci pana Yasuki wymagała zapełnienia. Pan Satoshi obwieszony był jadeitowymi amuletami i miał ten sam zielonkawy poblask w oczach, który tak zdziwił poprzednio samurajów u jego brata, ale prócz torby ze zwojami nosił na ramieniu ciężkie tetsubo, którym zręcznie władał w razie potrzeby.

Prócz trójki samurajów byli w grupce ludzi dwaj wędrowni mnisi, starszy Nobutako i młodszy Akira, których zwłaszcza pan Bayushi otaksował uważnym spojrzeniem, czy aby nie są kolejnymi kuzynami, zbierającymi w przebraniu mnichów informacje o innych Klanach, ale ich twarze nie wydawały się znajome. Poza nimi było kilkoro heimnów – gospodarz, wraz z urodziwą córką i małoletnim synem, jego pomocnik, oraz służący pani Hida Motoko, która zatem cały czas przebywała w zajeździe, choć pozostała zapewne w swym pokoju.

Przybyli samurajowie zabrali się z energią do pracy. Najpierw ogłoszono, że armia sił Cienia zmierza najprawdopodobniej do tej gospody od strony puszczy Shinomen Mori (celowo nie wymieniono Fortecy Oblicza Wschodu, by uniknąć zbędnych pytań), a zatem należy przywrócić temu miejscu obronny charakter, które miało niegdyś jako stanica Klanu Kraba. Syn karczmarza wraz z jego pomocnikiem zostali zatem natychmiast wysłani do naprawy bramy, a za moment ich śladem podążył młodszy z mnichów, Akira, który powiadał się być dawniej cieślą. Pan Kakita także zajął się głównie doglądaniem przygotowań do obrony, zaś pan Matsu skoncentrował się najpierw na śledztwie w sprawie wypadku, czy może morderstwa, którego ofiarą padł nieszczęśnik utopiony w fekaliach. Miał on na imię Mamoru i był także wędrownym mnichem, towarzyszem Akiry i Nobutako, ale poznanym kilka tygodni wcześniej i mającym, jak się rychło okazało, nieco odmienne przyzwyczajenia.

Pan Matsu stwierdził najpierw, że wokół koryta z nieczystościami nie widać śladów walki o życie, po czym nakazał wyciągnąć ciało i obmyć. Kiedy heimini zajmowali się tą niewdzięczną czynnością, Lew przepytywał mnichów, towarzyszy zmarłego, o poprzednią noc. Okazało się, że Mamoru spędził ją, pijąc sake i grając w kości z dwoma roninami, Zubei i Omi, podczas gdy Akira i Nobutako w swym pokoju także pili sake, ale wiedli przy tym dysputy filozoficzne. Tymczasem oględziny ciała, dokonane przez panów Togashi i Bayushi, wykazały kłutą ranę w okolicach wątroby, oraz dziwne otarcia na szyi zmarłego. Zachodziło podejrzenie, że został on zamordowany, a następnie wrzucony do koryta, aby upozorować wypadek po upojeniu sake. Pan Kuni, poproszony przez pana Matsu o kontakt z kami, wybrał kami ziemi związanego z fekaliami, wypełniającymi koryto. Rytuał przywołania tego kami wywarł niezatarte wrażenie na wszystkich obserwujących i sprawił, że wrażenie czyjejś czujnej obecności towarzyszyło im odtąd już zawsze, ilekroć wypinali tyłki, aby się załatwić. Gówniany kami potwierdził w zasadzie podejrzenia samurajów – ciało zostało przyniesione martwe i wrzucone do koryta, a stało się to nocą, więc najprawdopodobniej zaraz po upojnej biesiadzie, w której uczestniczył denat.

Podczas gdy panowie Matsu i Togashi asystowali panu Kuni w rozmowie z kami fekaliów, pan Bayushi dostrzegł córkę gospodarza, oddalającą się chyłkiem. Podążył za nią i nawiązał rozmowę. Dziewczyna miała na imię Riuhanko, była całkiem ładna i z pewnością służyła swymi wdziękami gościom gospody, bo wspomniała o zebranych pół koku, jednak o sprawie zamordowanego mnicha zdawała się nic nie wiedzieć. Skorpionowi nie w głowie były jednak figle i umizgi heiminki na nic się nie zdały. Pod naporem jego pytań i zawoalowanych gróźb Riuhanko wyznała w końcu, że widziała, jak mnich Mamoru po grze w kości w gościnnej sali gospody, oddalał się chwiejnym krokiem do latryny, a jego śladem ruszył zaraz jeden z roninów – ów dawny Akodo, imieniem Omi. Pan Bayushi powziął zatem podejrzenie, że to Omi-san zamordował pijanego mnicha, być może przegrawszy do niego pieniądze w kości, czego obiecał sobie dowiedzieć się.

Tymczasem przygotowania do obrony gospody, czy może stanicy, trwały w najlepsze. Pan Kuni, po spełnieniu prośby pana Matsu, rzucił się w wir przygotowań, sekundując w tym dziele panu Kakita. Wezwał kami, aby otoczyły cały zajazd ochronną sferą, nie pozwalającą istotom Cienia przedrzeć się, chyba jedynie tym najpotężniejszym, jak ogre Ban-dun, czy upadły samuraj Oboro. Shugenja zdawał się zresztą oczekiwać z niecierpliwością najazdu, wybuchając szalonym śmiechem, kiedy tylko padało imię ogra, lub upadłego samuraja. Najwyraźniej poprzysiągł on im jakąś zemstę i radował się myślą rychłego jej dopełnienia. Pan Kakita w tym czasie spostrzegł brak wewnętrznej galerii przy drewnianej palisadzie, niegdyś umożliwiającej łucznikom wygodne ostrzeliwanie atakujących. Po ustawieniu beczek, na których mieliby w takim razie stanąć ewentualni łucznicy, oraz podparciu takimiż samymi beczkami naprawionej bramy, co miało zwiększyć jej odporność na wyważenie, ruszył pan Kakita dochodzić przyczyn rozebrania galerii, a tym samym osłabienia obronności stanicy. Przyparty do muru karczmarz wyznał z rozbrajającą szczerością, że galerię rozebrano i spalono, bo była ostra zima, a wszak dawna stanica jest obecnie gospodą, więc obronność tego miejsca nie postała mu nawet w głowie. Przyjmując na razie takie tłumaczenie, poniechał pan Kakita karczmarza i jego rodziny. Wysłał za to szczuraka Nuki, aby wspiął się na strome zbocze do którego przytulona była gospoda i ze szczytu miał oko na drogę, którą nadejść miała armia Cienia z Fortecy Oblicza Wschodu.

Pan Bayushi wracał właśnie po rozmowie z córką karczmarza, kiedy podbiegł do niego zaaferowany pan Togashi, oznajmiając, że wyczuł zapach śmierci, taki sam, jaki towarzyszył Kruczym Skrzydłom. Obaj pobiegli za tym zapachem, zgarniając po drodze także pana Matsu i razem wpadli do wnętrza gospody, do pokoju pana Omi, w którym ze zgrozą ujrzeli ciało kota płonące na palenisku, a dym z palonej sierści unosił się w powietrzu i rozchodził po całej gospodzie. Był to rytuał maho, którego celem było rozproszenie ochronnej sfery, którą pan Kuni otoczył to miejsce i rytuał ten spełnił swe zadanie – sfera znikła, co nie uszło uwagi samego shugenja, który natychmiast rozpoczął przygotowania do ponownego jej rzucenia. Ale panowie Togashi, Bayushi i Matsu nie wiedzieli tego, co wiedział pan Kuni, natomiast nie mieli wątpliwości, że w pokoju pana Omi odprawiono ohydny rytuał maho, co stawiało ronina w bardzo złym świetle.

W tym właśnie momencie w korytarzu ukazali się Omi-san i Zubei-san, z czarkami sake w dłoniach, beztrosko rozprawiający o jakichś błahostkach. Widząc groźne miny trzech samurajów, stojących w otwartych shoji do pokoju pana Omi, obaj roninowie stanęli i wbili w nich pytające spojrzenia. Pierwszy przemówił pan Bayushi: bez zbędnych ceregieli oskarżył Omi-san o uprawianie maho, oraz o zamordowanie Mamoru, mając w pamięci wyznania Riuhanko. Dawny Lew oburzył się i uniósł gniewem, a naciskany wyznał, że i owszem, grał wraz z Zubei i sługą pani Motoko – Enjinem- z mnichem Mamoru w kości i wszystko przegrali do niego, ale nie jest to żaden powód do domniemania, by wychodził za nim do latryny, w końcu samuraj sam potrafi trafić do latryny i nie potrzebuje do tego pomocy mnicha! Uderzony szczerością gniewu pana Omi, oraz ewidentną beztroską domniemanego maho-tsukai pan Matsu powziął w tym momencie podejrzenia. W końcu prawdziwy tsukai z pewnością nie odprawiłby rytuału we własnym pokoju, a jeśli nawet, to nie pozostawiłby dowodów na widoku i nie oddaliłby się, by z towarzyszem wypić czarkę sake. A zatem prawdziwemu zdrajcy mogło zależeć, by rzucić podejrzenia na nieszczęsnego Lwa i w ten sposób skłócić obrońców gospody. Może nawet to było przyczyną śmierci Mamoru? A zatem podejrzaną stawała się Riuhanko, która fałszywie zeznawała, może też jej ojciec i jego pomocnik. Tu pan Matsu wspomniał zasłyszaną, od pana Bayushi zresztą, opowieść o wypadkach w Gospodzie pod Wodospadem, w której karczmarz z córkami mordowali podróżnych, w porozumieniu z bandą Okami, a panowie Bayushi i Togashi milcząco przyznali mu rację. W tym właśnie momencie z zewnątrz doszło ich wołanie pana Kakita – wróg atakował!

Sytuacja była jednak dość napięta i miast odpowiedzieć na wezwanie, panowie Omi i Zubei z jednej strony, a Bayushi i Togashi z drugiej, stali naprzeciw siebie gotowi odeprzeć zdradziecki atak, a pomiędzy nimi miotał się pan Matsu, próbując pogodzić obie strony. Ale impas został przerwany, gdy papierowa ściana sąsiedniego pokoju rozpadła się nagle i do korytarza wtoczyła się wielka, samurajska zbroja, ledwo mieszcząca się w korytarzu. Na napierśniku migotał zielono jakiś klejnot i kiedy pierwszy szok minął, zdumieni samurajowie przypomnieli sobie opowieści o kowalach Kaiu, którzy potrafią wytwarzać potężne, napędzane mocą kami zbroje, nazywane Bunraku, w których zasłużeni samurajowie, którzy zostali kalekami w walce, mogą raz jeszcze ruszyć do bitwy. Naprzeciw nich kroczyła teraz pani Hida Motoko, której samobieżna zbroja wyrównywała z nawiązką brak jednej ręki i nogi, czyniąc ją niepowstrzymaną machiną bojową. Niespodziewanie łagodnie rozsunęła tarasujących drogę zwaśnionych samurajów i ciężkim krokiem postąpiła w kierunku wyjścia na zewnątrz, skąd dochodziły wezwania do walki pana Kakity. To przełamało impas i najpierw panowie Bayushi, Togashi i Matsu, a za nimi obaj roninowie podążyli śladem pani Motoko.

Tymczasem wezwanie do obrony pana Kakity okazało się jednak przedwczesne – to nie bakemono szturmowały mury, przetoczył się przez nie jedynie ranny Nuki. Nezumi wychrypiał, że Oboro i jakiś inny oddany Cieniowi samuraj dostrzegli go, kiedy podsłuchiwał i zdążyli poranić, oraz że atak na mury jest odwlekany, bo armia bakemono czeka na ruch „ich człowieka” wewnątrz gospody. Pan Kakita wysłuchał go niejako w locie, ponieważ pędził już do kapliczki, którą wskazywał pan Kuni, krzycząc że tam ukrywa się zdrajca. Shugenja wyczuł wrogą emanację, kiedy próbował rzucić ponownie zerwany rytuał ochronny, ale ktoś – to znaczy najpewniej maho tsukai – usiłował mu w tym przeszkodzić. Kiedy pan Kakita wpadł do kapliczki, w ciemności zza zasłony wysunęła się ręką, jak się zdało Żurawiowi – szponiasta. Reagując instyktownie, bushi ciął sięgającą ku niemu rękę i odrąbał ją poniżej łokcia. Z kikuta trysnęła krew, a moment później zza zasłony wypadło ciało Riuhanko. Dziewczyna broczyła krwią z rany w boku i pewnie była już prawie martwa, ale utrata ręki po ciosie pana Kakity nie poprawiła bynajmniej jej kondycji, więc ostatnie słowa ostrzeżenia okazały się zbyt ciche, by Żuraw mógł je usłyszeć. Zabiwszy przez przypadek córkę karczmarza, usłyszał pan Kakita ostrzegawcze krzyki z zewnątrz, oraz syk strzał, obrzucił więc jedynie szybkim spojrzeniem wnętrze kapliczki, a nie znalazłszy w niej zdrajcy, który zdążył już uciec tylnym wyjściem, poniechał go i rzucił się z powrotem, by dać odpór nacierającym teraz naprawdę bakemono.

Na zewnątrz trwało już małe pandemonium. Zapalone strzały sypały się gęsto ze szczytu góry, do której przytulona była gospoda, a trafiwszy w dachy zabudowań wznieciły ogień. Mały Jiro, syn Kaiu Otoku i syn karczmarza, także Jiro, rzucili się gasić gospodę i stajnie, ale pożar rozszalał się na dachu kapliczki. Karczmarz wbiegł tam i znalazł martwe ciało córki, wyciągnął je na zewnątrz i począł rozpaczać, a brat zabitej wkrótce dołączył do ojca. Z zewnątrz dobiegły wrzaski atakujących bakemono, więc pan Kakita, a za nim pan Bayushi rzucili się ku beczkom, by wspiąwszy się na nie razić nacierających strzałami. Za nimi pospieszył pan Kuni, który ukończywszy ponownie rytuał ochronny, zamierzał czynnie włączyć się do obrony. Pani Motoko w swej ogromnej zbroi, oraz dwaj roninowie – Zubei i Omi, stanęli za bramą, gotowi dać odpór szturmującym goblinom. Żaden bakemono nie zdołał jednak sforsować magicznej aury ochrony, którą roztoczył nad całą gospodą shugenja, więc kłębiących się pod murem dziesiątkowały strzały panów Kakita i Bayushi, a dzieła zniszczenia dopełniły pioruny, wezwany przez pana Kuni. Pierwsza fala napastników została więc odparta bez strat i w zasadzie bez większego wysiłku, ale było to tylko preludium do właściwego ataku.

Tymczasem pan Matsu i pan Togashi, miast włączyć się w radosne strzelanie do goblinów, ruszyli tropem nieuchwytnego zdrajcy, kryjącego się wśród gości gospody. Najpierw przesłuchali Enjina, służącego pani Motoko. Niestety okazało się, że opuścił on libację pierwszy, więc nie wie, czy Omi-san wychodził za Mamoru, czy nie. Potwierdził jedynie, że istotnie mnich wygrał wszystkie pieniądze obu roninów i samego Enjina. W tym momencie uwagę samurajów zwróciły lamenty karczmarza, który rozpaczał nad ciałem martwej córki, co wykluczyło przepytanie jej, ale naprowadziło śledczych na trop jej zabójcy (nie chodziło tu o pana Kakita, który odrąbał jej rękę, ale o kogoś, kto wcześniej pchnął ją nożem w bok). Tylne wyście z kapliczki wychodziło na mały podest nad przepaścią, z którego jedyne wyjście prowadziło na podwórzec, a tędy na pewno nikt się ostatnio nie przemykał. Samurajowie poprosili więc o pomoc nezumi Nuki, którego węch wiódł ich poprzednio śladem pani Daidoji. Teraz także szczurak wywęszył nieznany zapach i bez wątpliwości stwierdził, że nieznajomy zszedł po ścianie urwiska na ledwo widoczną w ciemnościach półkę poniżej. Niewiele myśląc, samurajowie poszli w jego ślady. Trop wiódł skalną półką tylko kawałek, potem wychodził ponownie na górę, na tyły gospody i wiódł do stajni, oddalonej od zgiełku bitwy i przez to jakby otoczonej złowróżbną ciszą.

Najciszej jak się dało samurajowie, a za nimi nezumi, weszli do środka. Od razu w ich nozdrza uderzył ohydny zapach i ujrzeli gołębia, zawieszonego nad małym paleniskiem, którego tlące się pióra wydzielały ten charakterystyczny smród dymu i śmierci. A więc maho-tsukai nie zrezygnował i po raz kolejny próbował zniweczyć wysiłki pana Kuni. Pan Togashi błyskawicznie przyskoczył do gołębiego truchła, strącił je i zadeptał płomienie, ale ohydny odór rozniósł się już po gospodzie. Samurajowie wbili wzrok w ciemności wokół, motywowani szeptem szczuraka za plecami: „on cały czas tu jest!”. I rzeczywiście, nagle z najciemniejszego kąta wyskoczył z uniesionym do ciosu nożem Oza, służący karczmarza! Ale chybił, zaś ostrza obu samurajskich mieczy znalazły drogę do jego boku, a sprawę zakończył cios kantem dłoni w kark. Maho-tsukai runął na ziemię, bezsilny, ale żywy. Samurajowie skrępowali go i powlekli do głównego budynku, gdzie pozostali odpoczywali po walce z goblinami.

Niespodzianie zastali tu dwójkę nowych gości. Znajoma twarz pani Daidoji Furiako wydała się wszystkim bardziej na miejscu przykryta jingasą, a długa yari pasowała do jej dłoni lepiej niż dworski wachlarz. Towarzyszył jej inny Daidoji, mężczyzna imieniem Teruo, który powiadał, że spędził na Murze Kaiu cztery lata. Zanim jednak samurajowie mieli czas porozmawiać, pan Bayushi zechciał użyć swych mrocznych talentów, by przesłuchać schwytanego maho-tsukai. Kunszt Skorpiona w niegodnej sztuce tortur był wielki, więc po krótkiej chwili wszyscy mogli usłyszeć, że Oza był uczniem nie kogo innego, jak Kuni Yudashi, że jego sensei służy samej Onna-sama, którą nazywał też „Poczwórną Śmiercią”, lub „Śmiercią o Czterech Twarzach”, co się najzupełniej zgadzało z tym, co już wiedzieli wcześniej o naturze demona. Na szczęście sam Yudashi niewiele spodziewał się zdziałać w Fortecy Ostrza Blasku, poza uśpieniem czujności zebranych tam dowódców i skierowaniem ich uwagi na armie Cienia za murem, podczas gdy śmiertelny cios miał zostać zadany od tyłu, przez te właśnie siły, które samurajowie zatrzymali, jak na razie, w dawnej stanicy na Kaiu Roka. Podczas przesłuchania pojawił się też brat pana Satoshi – znany już samurajom Kuni Hara. Okazało się teraz, że nie jest on typowym shugenja, ale tsukai-sagasu, „łowcą czarownic”, jednak znowu nie było czasu na roztrząsanie tego odkrycia, bowiem przybiegł pan Zubei, pozostawiony na straży na murze, donosząc, że nowa fala atakujących zmierza ku bramie.

Tym razem siły Cienia nadciągały w milczeniu, posuwistym krokiem żywych trupów, pobrzękując jedynie od czasu do czasu pordzewiałą bronią, lub obluzowanym kawałkiem pancerza. Pan Kuni Satoshi zorientował się w tym momencie, że jego ochronna sfera, którą już dwukrotnie otaczał gospodę, znowu rozwiała się pod wpływem plugawego rytuału maho, odprawionego przez Oza. Rozpoczął więc po raz kolejny inkantację, aby magiczną barierą zamknąć żywym trupom drogę do stanicy, ale zanim dokończył czar, pierwsza fala dotarła już pod mur. Pan Kakita, strzelając w porcelanowe maski, którymi maho-tsukai zasłaniają gnijące twarze trupów, powalił jednego z nich, ale dostrzegł, że wśród blisko setki maszerujących zwłok, kilka niesie wielki pień drzewa, najpewniej zamierzając użyć go jako tarana przeciwko bramie. Pan Matsu wpadł na pomysł, by ustrzelić zombie po jednej stronie pnia, a wtedy cała bezmyślna kawalkada niechcący skręci w stronę przepaści i przy odrobinie szczęścia zwali się wraz z taranem z urwiska. Ten zaimprowizowany plan wprowadził zaraz w życie wraz z panem Bayushi i okazało się, że zadziałał on nadspodziewanie dobrze. Pień wraz z niosącymi go żywymi trupami zniknął za krawędzią urwiska właśnie wtedy, gdy pan Kuni tryumfalnie krzyknął, a niewidzialna sfera po raz kolejny zamknęła drogę fali atakujących. Łucznicy na beczkach postrzelali jeszcze trochę w porcelanowe maski ożywieńców, a dwójka Daidoji rozbijała je swymi długimi yari, zanim wola kierujących trupami maho-tsukai nie kazała im wycofać się z powrotem za zakręt drogi. Druga fala ataku została odparta, także bez strat, jeśli nie liczyć strzał, które uzupełniono poniekąd, zbierając strzały bakemono, gęsto zaścielające podwórzec.

Teraz nadeszła długo oczekiwana chwila wytchnienia, zebrani w głównej sali gospody samurajowie mogli więc wymienić się uprzejmościami, wieściami ze świata, oraz pożartować nieco z pana Togashi, który całą drugą falę ataku przesiedział pilnując związanego Oza przed słusznym gniewem karczmarza. Pokrzepiono się sake, ale ku żalowi wszystkich, zwłaszcza pana Matsu, spora część zapasów gospody okazała się być zatruta przez maho-tsukai, który w ten sposób zamierzał pozbyć się samurajów. Panowie Matsu i Bayushi bardzo chcieli się dowiedzieć więcej szczegółów o zamordowaniu Cesarza przez nieznanego samuraja Lwa, ale okazało się, że wieści na ten temat są całkowicie sprzeczne. Pan Daidoji Teruo wyraził nawet przypuszczenie, że to nie Hantei XXXIX, ale jego poprzednik, Hantei XXXVIII, został zamordowany, zaś młody Cesarz wciąż żyje, ale skonfrontowany z panem Kakita wycofał się w końcu i zrzucił swój brak orientacji na czteroletnią służbę na Murze i ogólną niechęć do polityki. Tak więc wyszło na jaw, że wieści o śmierci Cesarza i przyczynek do wojny mogą być zupełnie wymyślone, jako część planu Oni-no-Sumoshi, o naturze której pan Matsu nie omieszkał poinformować wszystkich obecnych.

Chwila wytchnienia skończyła się szybciej, niż wszyscy by sobie życzyli, kiedy pan Togashi poinformował, że widzi nadciągającą trzecią falę atakujących. Tym razem żywe trupy maszerowały prowadzone przez dźwięki fletów, ową „muzykę piekieł”, którą nieżyjący już panowie Akodo i Kakita Tigurashi słyszeli niegdyś w „Domu Trzech Karpii”, kiedy to prowadziła do ataku trupy panów Matsu Kobe i dwóch jego kompanów. Pan Kuni zorientował się, że moc tej muzyki jest tak wielka, że jego magiczna ochrona może okazać się niewystarczająca, by powstrzymać nadciągające hordy, wezwał więc wszystkich na mury, czy raczej na beczki, które dotąd skutecznie zastępowały strzelecką galerię. Ponownie trupy niosły prowizorycznie ociosany pień drzewa w charakterze tarana, ale prócz niego czwórka z nich dźwigała coś, ukrytego za drewnianą zasłoną. Salwa z łuków panów Kakita, Bayushi i Matsu powaliła połowę z tej czwórki, zasłona zachwiała się i padła, a za nią ukazał się wielki kocioł, wypełniony jakimś pyłem, z którego wychodził tlący się na końcu sznur. Daidoji, którzy parają się w walce niegodnymi sztuczkami okrągłookich barbarzyńców rozpoznali zapewne w tym momencie niesławny „pieprz gaijinów”, ale mieli na to dosłownie ułamek sekundy, bowiem akurat kiedy zasłona padła, w sam środek kotła uderzył piorun, wezwany mocą pana Kuni Satoshi.

Rozległ się ogłuszający huk, oślepiający błysk rozświetlił ciemności i połowa drewnianej palisady zwaliła się od potężnego podmuchu, a wraz z nią zwaliły się beczki i stojący na nich samurajowie. Także i ci, którzy ukrywali się za palisadą, gotując się do rozprawy wręcz, padli przygnieceni belkami. Na szczęście nikt nie ucierpiał na tyle poważnie, by nie nadawać się do dalszej walki i pierwsze szeregi trupów, które wspięły się na zgliszcza zostały godnie przywitane.  Jednak wyłom został uczyniony, rozgorzała walka wręcz, a niestrudzone szeregi ożywieńców parły pchane magiczną mocą „muzyki piekieł”, która wciąż płynęła z fletów niewidzialnych maho-tsukai, zapewne Kruczych Skrzydeł, ukrytych bezpiecznie za zakrętem drogi i skalną ścianą.

Samurajowie błyskawicznie naradzili się i postanowili podzielić swe siły. Pani Motoko w swym Bunraku wraz z Enjinem, obaj roninowie, dwójka Daidoji, pan Kuni Hara i heimini mieli pozostać i powstrzymywać szeregi trupów do czasu, aż druga grupa, złożona z naszych samurajów, wespnie się po skalnej ścianie i zaatakuje ukrytych „muzykantów”. Kiedy tylko dźwięki przeklętych fletów zamilkną, armia ożywieńców powinna rozpaść się i walka będzie wygrana. Pozostanie i odpieranie niestrudzonych szeregów mogłoby jedynie oddalić nieuchronny koniec. Postanowiwszy, samurajowie wymienili pożegnalne ukłony i grupa uderzeniowa ruszyła ku skalnej ścianie.

About Marek Meres

www.spinq.pl
L5K Cesarska Biblioteka, Legenda Pięciu Kręgów

Comments are closed.