Inkwizycja sesja III

Osaka, 14 listopada, AD 2000

JE Andrea Bontanelli
Prowincjał Stowarzyszenia Św. Leopolda w Bombaju

Ref. 05/2000

Wasza Eminencjo,

Pan w Swej Łaskawości pozwolił nam zbliżyć się do odkrycia źródła zepsucia w Osace. Jak wiesz Eminencjo, wczoraj ogłosiłem auto-da-fe w sprawie Ishiyoka Riuichi, zmarłego i powstałego z grobu męża Ishiyoka Aiko. Dzięki Bogu i poświęceniu wszystkich członków cenaculum, udało nam się ustalić, że Riuichi jest istotnie Nieumarłym zwanym według japońskich wierzeń ‘Gakki’, że wciąż w cielesnej postaci kroczy po świecie, oraz że na jego usługach pozostaje gang bandytów – owych ‘bosozoku’ o których pisałem w poprzednich sprawozdaniach. Co ważniejsze, wiemy także że siedzibą gangu i prawdopodobnym miejscem dziennego spoczynku Riuichi jest stary magazyn w Senshu – miasteczku portowym. Zamierzamy zaatakować kiedy tylko zdobędziemy pewność, lub sytuacja zmusi nas do działania.
Oprócz Ishiyoka Riuichi jest jednak w Osace co najmniej jeden inny Nieumarły. W wizjach sennych Aiko objawia się jako naga kobieta, nazywana jest Sajumi i jest wrogiem Riuichi. Służą jej pomniejsze demony, nazywane tu ‘bakemono’, co oznacza małego złośliwego stwora, odpowiednika goblina z mitologii europejskich. Jeden z tych demonów został zniszczony Mocą Pana przez brata Piotra kiedy próbował go zabić na polecenie swej pani, wiemy też że użyła ich ona do rozprawy z ludźmi Riuichi. Sajumi chce spotkać się z nim w ‘pokoju dziesięciu zadośćuczynień’, przekazywała to poprzez Aiko, ale Riuichi unika spotkania. Ów ‘pokój dziesięciu zadośćuczynień’ to nazwa znana ponoć członkom Yakuzy, obawiamy się więc czy nie służą oni Sajumi.
Brat Piotr popadł w poważne tarapaty. Szukając informacji o Ishiyoka Riuichi w barze „Dwie głowy Tengu”, podał się za posłańca Sajumi i Riuichi poprzysiągł mu śmierć w ciągu tygodnia. Jakkolwiek informacje zyskane dzięki temu poświęceniu okazały się bardzo cenne, wyrok który brat ściągnął na swą głowę zmusza nas do jak najszybszej likwidacji Riuichi, choć nie mamy jeszcze o nim wystarczających informacji. Jeśli więc jest to możliwe prosimy o wsparcie w akcji likwidacyjnej.
Ishiyoka Aiko została przejęta przez człowieka podającego się za Yakuza, niejakiego Minamimori Genki. Brat Jan uznał za stosowne przekazać mu Aiko, ale wziął jego adres i umówiliśmy się z nim na spotkanie dziś o 19 w restauracji „Sabareru”. Ponieważ to prawdopodobnie Yakuza i możliwe jest że Yakuza służą Sajumi spotkanie to może się okazać niebezpieczne, gdyby więc Pan zechciał przy tej okazji wezwać nas przed Swe Oblicze, pozostawiam archiwum pod opieką mego asystenta. Mam jednak nadzieję, że ten akurat odłam Yakuza nie ma powiązania z Sajumi, na co wskazuje szczera chyba troska Genki o Aiko i zainteresowanie naszą ofertą pomocy.
Dzięki Opatrzności Boskiej udało nam się nawiązać w miarę bezpieczny kontakt z jednym z bosozoku Ishiyoka Riuichi. Ów człowiek, Yamada Shute, został aresztowany za zabójstwo i spotkaliśmy się z nim w areszcie, dzięki koneksjom brata Arrary. Bosozoku Riuichi zostali rozbici przez demony służące Sajumi, a Yamada, który jako jeden z trzech ocalał wpadł w psychiczną depresję. Zdradził nam wiele cennych informacji o swym panu, a my obiecaliśmy pomóc mu zwalczyć pokusę samobójstwa. Jeśli więc spodoba się Panu dać mu jeszcze jedną szansę, możemy zyskać w nim sojusznika.
Bracia Jan i Piotr odkryli dzięki zdobytym kontaktom z tutejszymi szamanami pewnego okinawskiego łowcę demonów o imieniu Oio. Zdaje się że jego misja życiowa jest zbliżona do naszej, zamierzam więc zacieśnić więzy i spróbować wymiany doświadczeń. Człowiek ten nie poluje już aktywnie na Pomiot Diabelski, ale ma zdaje się spore doświadczenie w zakresie zwalczania Zła i gotów jest się nim podzielić. Zasugerował nam zwrócenie uwagi na Ishiyoka Aiko, ale niestety jest to obecnie utrudnione jako że jest ona w rękach Yakuza.
Polecam modlitwom Waszej Eminencji siebie, cenaculum i wszystkie dusze które w najbliższych dniach staną przed Panem w wyniku rozpoczętego auto-da-fe, oby dobry Bóg wybaczył im winy i przyjął je do siebie

Opat Bartłomiej, cenaculum Osaka

Marek Meres

About Marek Meres

www.spinq.pl
VtM: Inkwizycja, Wampir: Maskarada ,

Comments are closed.